อัปเดตงานว่าง

Job Description คืออะไร ? ทำไมต้องรู้จัก !!

เมื่อเราค้นหาตำแหน่งงานเรามักจะเห็นคำว่า Job Description หรือเรียกสั้น ๆ ว่า JD ปรากฏในประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ มาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งหลายคนอาจไม่เข้าใจมากนักเกี่ยวกับ Job Description วันนี้ Jobsthainow จึงพามารู้จักกับ Job Description ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่

Job Description เป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงาน เพราะเอกสารนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงลักษณะงานและความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานนั้น ๆ อย่างชัดเจน และจะช่วยให้คุณเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารสมัครงานได้อย่างเหมาะสม

Job Description (JD) คืออะไร

Job Description หรือเรียกสั้น ๆ ว่า JD คือ คำอธิบายลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่บริษัทหรือองค์กรกำลังมองหาผู้สมัครเพื่อรับสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ

Job Description จะระบุรายละเอียดของงานอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ เช่น คุณสมบัติที่ต้องการ, ความสามารถ, ความรับผิดชอบ, และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น

ผู้ที่จะเข้าสมัครงานควรอ่าน Job Description อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะงานและความสามารถที่ต้องการ เพื่อที่จะสามารถเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารสมัครงานได้อย่างเหมาะสม และตอบคำถามในการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ

ใครเป็นคนเขียน Job Description

คนที่กำหนด Job Description คือ ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ในบริษัทหรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น Job Description และตำแหน่งงานอื่น ๆ

ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องวิเคราะห์ลักษณะงานและความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานแล้วกำหนด Job Description อย่างละเอียดและชัดเจน โดยอาจซ้อมซ่อนตัวเป็นผู้รับผิดชอบของงานนั้น ๆ เพื่อให้ Job Description ตรงกับความเป็นจริงของตำแหน่งงานนั้น ๆ และช่วยให้ผู้สมัครงานเข้าใจตำแหน่งงานและความสามารถที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของ Job Description

Job Description ทำให้สามารถตรวจสอบว่าตำแหน่งงานนั้น ๆ ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ของคุณหรือไม่ และเมื่อคุณเข้าใจลักษณะงานและความสามารถที่ต้องการ คุณสามารถเตรียมตัวเพื่อสมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Job Description ยังช่วยให้คุณตอบคำถามในการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ โดยสามารถอ้างอิงถึงคุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานได้ ทำให้คุณมีโอกาสในการได้งานที่ต้องการมากขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้