อัปเดตงานว่าง

คอร์สเรียนการใช้ Excel สำหรับงานบัญชี จาก ม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Excel การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานทั่วไปและงานบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • LO1 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบื้องต้น
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานทั่วไป
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานบัญชี
  • LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Excel
  • LO5 :ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel

จำนวนชั่วโมงการเรียน

5 ชั่วโมงการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน

  1. นักเรียน นักศึกษา
  2. ประชาชนทั่วไป

ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.psu.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้