อัปเดตงานว่าง

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน เรียนฟรี มีใบเซอร์ จาก ม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการสัมภาษณ์การขยายคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสมัครงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • LO1 : ผู้เรียนสามารถสร้างประวัติย่อของตนเองในรูปแบบออนไลน์ได้
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถตอบคำถามในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งานในการสมัครงาน

จำนวนชั่วโมงการเรียน

5 ชั่วโมงการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน

  1. นักเรียน นักศึกษา
  2. ประชาชนทั่วไป

แบบทดสอบ

ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60

Certificate

มี

ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.psu.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้