อัปเดตงานว่าง

หางานวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วุฒิ ปวช. หลายสาขาวิชา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2567

วุฒิ ปวช./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 - 11 มิถุนายน 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.6 (สายสามัญ/กศน.) / ปวช. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 - 7 มิถุนายน 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช. หลายสาขาวิชา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567- 8 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567- 3 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช. ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครออนไลน์หรือด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ปวส. ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2566 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า และทหารเกณฑ์ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ปวช./ป.โท ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวส.ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 - วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2567

วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครทางออนไลน์และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 มกราคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึข้อมูล ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้