อัปเดตงานว่าง

หางานวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 4 มิถุนายน 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2567

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2567

วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

รับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้