อัปเดตงานว่าง

หางานวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.6 (สายสามัญ/กศน.) / ปวช. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 - 7 มิถุนายน 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก กพ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567- 8 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567- 3 พฤษภาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6 ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 เมษายน 2567

วุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 18 เมษายน 2567

วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 29 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 2 เมษายน 2567

วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า และทหารเกณฑ์ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567

วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2567

ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก.พ. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มกราคม พ.ศ. 2567

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566

สถานที่ปฎิบัติงาน : นิคมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2566

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้